Tất cả bài viết

Chấm điểm bài thi IELTS Speaking

Chấm điểm bài thi IELTS Speaking

Muốn thắng cuộc chơi – bạn phải nắm quy luật cuộc chơi. Với mục tiêu chinh phục bài thi IELTS SPEAKING điểm số cao, điều đầu tiên bạn cần làm là nắm vững quy tắc chấm điểm bài thi IELTS đề ra. Quy tắc chấm điểm bài thi IELTS Speaking Có một...

XEM
Email: info@khoaielts.com
Hãy liên lạc với Khoa!