General Training Reading Test 01

Hướng dẫn làm bài thi thử IELTS GENERAL TRAINING READING

TÓM TẮT

Bài đọc bao gồm:

  • 3 phần bài đọc (3 sections).
  • Tổng số câu hỏi: 40 câu (40 questions).
  • Thời lượng: 60 phút.
  • Không có thời gian bù giờ để chuyển đáp án vào ‘answer sheet’ như bài thi Listening.

Bạn có thể ghi chú tùy thích lên bộ đề câu hỏi. Điểm số chỉ tính dựa trên đáp án cuối cùng của bạn trên tờ giấy nộp bài (answer sheet).

CÁCH THỨC

thi thu ielts listening

Bước 01 – Tải bộ đề câu hỏi về để làm

Dưới đây là bộ đề câu hỏi bài General Training Reading (còn gọi là Question Booklet). Bạn có thể xem trực tiếp trên trang này hoặc bấm nút ‘tải về’ bên dưới và in ra để làm trực tiếp trên giấy.

Gợi ý: In bộ đề ra và làm trên giấy sẽ cho bạn cảm giác giống thi IELTS thật hơn.

View Fullscreen

 

Tải về

thi thu ielts listening
Bước 03 – Nhập đáp án cuối cùng của bạn vào ‘Answer sheet’

Bạn đã hoàn thành bài thi? Hãy điền đáp án của bạn vào những ô dưới đây:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Quay lại trang chính thi thử IELTS

Email: info@khoaielts.com
Hãy liên lạc với Khoa!