Listening Test 01

Hướng dẫn làm bài thi thử IELTS LISTENING

TÓM TẮT

Bài nghe bao gồm:

  • 4 phần câu hỏi (4 sections).
  • Tổng số câu hỏi: 40 câu (40 questions).
  • Thời lượng: khoảng 30 phút.
  • Thời gian chuyển đáp án (transfer time) vào tờ giấy nộp bài (answer sheet): 10 phút.

Bạn chỉ được nghe 1 lần và không được phép dừng hay tua lại bài nghe. Do đó, để đánh giá chính xác trình độ Listening của bạn, bạn vui lòng tự giác thực hiện theo những gì bài nghe yêu cầu.

Bạn có thể ghi chú tùy thích lên bộ đề câu hỏi. Điểm số chỉ tính dựa trên đáp án cuối cùng của bạn trên tờ giấy nộp bài (answer sheet).

CÁCH THỨC

thi thu ielts listening

Bước 01 – Tải bộ đề câu hỏi về để làm

Dưới đây là bộ đề câu hỏi bài Listening (còn gọi là Question Booklet). Bạn có thể xem trực tiếp trên trang này hoặc bấm nút ‘tải về’ bên dưới và in ra để làm trực tiếp trên giấy.

Gợi ý: In bộ đề ra và làm trên giấy sẽ cho bạn cảm giác giống thi IELTS thật hơn.

View Fullscreen

 

Tải về

thi thu ielts online

Bước 02 – Bắt đầu nghe

Sau khi có bộ đề câu hỏi và bạn đã sẵn sàng làm bài, hãy bấm nút ‘Play’ bên dưới và bắt đầu tập trung vào bài làm của mình.

Gợi ý: Sẽ hiệu quả hơn nếu bạn đeo tai nghe (headphone) để làm bài. Để đánh giá đúng trình độ, bạn vui lòng chỉ nghe bài này 1 lần.

thi thu ielts listening
Bước 03 – Nhập đáp án cuối cùng của bạn vào ‘Answer sheet’

Bạn đã hoàn thành bài thi? Hãy điền đáp án của bạn vào những ô dưới đây:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

 Quay lại trang chính thi thử IELTS

Email: info@khoaielts.com
Hãy liên lạc với Khoa!