Academic Writing Test

Hướng dẫn làm bài thi thử IELTS WRITING – ACADEMIC

TÓM TẮT

Bài thi viết bao gồm:

  • 2 bài viết.
  • Bài viết 01 (Task 01) viết phân tích các dạng biểu đồ, bản đồ, đồ thị… Yêu cầu tối thiểu 150 từ.
  • Bài viết 02 (Task 02) viết essay (phân tích luận điểm…). Yêu cầu tối thiểu 250 từ.
  • Thời lượng: 60 phút.

Bạn có thể viết Task 01 hoặc Task 02 trước, miễn sao đủ 60 phút bạn phải hoàn thành 2 bài viết.

CÁCH THỨC

thi thu ielts listening

Bước 01 – Viết bài ngay với đề bài của 2 Tasks như sau:

Gợi ý: Bạn có thể tải tờ giấy làm bài chuẩn IELTS tại đây và in ra để viết bài của mình vào.

KHOA IELTS Academic Writing Test 01

Bước 02 – Nộp và Gửi bài viết của bạn cho Khoa

Khoa và cộng sự người bản xứ của Khoa sẽ chấm bài và góp ý trực tiếp về phần bài viết IELTS của bạn.

Bạn hãy điền thông tin của bạn và gửi đính kèm bài viết của bạn theo ô bên dưới. Bạn có thể viết ra giấy rồi scan hoặc chụp ảnh lại, hoặc bạn cũng có thể đánh máy lại vào file Word rồi gửi cho Khoa. Hoàn toàn miễn phí nhé!

Quay lại trang chính thi thử IELTS

Email: info@khoaielts.com
Hãy liên lạc với Khoa!